Náplavka a GDPR

k světu. z. s. se sídlem Pod Všemi svatými 100/69, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 22609814 jakožto správce osobních údajů upozorňuje, že na tomto místě jsou pořizovány fotografie/video v rámci festivalu Náplavka k světu., který pořádá spolek k světu., a který se koná od 23.8 – 14.9.2024. Pořízené fotografie/video mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a dalších propagačních materiálech spolku k světu. Fotografie/video mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv. Fotograf/kameraman, který fotografie/video pořizuje, je jasně označen označením FOTO/VIDEO.

Pokud s fotografováním Vaší osoby na této akci nesouhlasíte, prosím předem upozorněte na tuto skutečnost fotografa, který Vás nebude fotit. Pokud si nepřejete být fotografováni, po dobu fotografování nevstupujte do prostoru, kde focení probíhá.
Svůj nesouhlas se zpracováním fotografie Vaší osoby můžete vyjádřit také kdykoli později, a to zasláním e-mailu na adresu lucie.chmelikova@ksvetu.cz.

S Vaším podnětem nebo stížností, pokud jde o zpracovávání osobních údajů ze strany spolku k světu., je dále možné se obracet na dozorový orgán, což je Úřad na ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).