Náplavka k světu.

Náplavka k světu.

Hlavním cílem festivalu Náplavka k světu. je oživit prostor v centru města, který zůstává lidmi opomíjen a ukázat tak, že místo u vody nabízí nepřeberně možností pro trávení volného času. Náplavka je místem, kde se lidé mohou setkávat, relaxovat, vyrazit za kulturou, nákupy či jednoduše sdílet společné chvíle a nápady. Lidé v Plzni chtějí prostor kolem řeky využívat a vítají myšlenku zpřístupnění Náplavky i v delším časovém rozsahu.  Náš projekt skrze doprovodný multižánrový kulturní program láká veřejnost k vodě v centru města Plzně a ukazuje, jak by se dal prostor využívat do budoucna. Naše snaha o zviditelnění úseku mezi Anglickým nábřežím a Štruncovými sady v letech 2013-2016 byla vnímána pozitivně a díky městu se začal tento úsek skutečně realizovat na základě podnětů, které náš festival přinesl.

Náš program je rozdělen do několika ucelených sekcí, které se snaží oslovit co nejširší spektrum veřejnosti: dokumentární film, stand-up comedy, koncert, tanec, nový cirkus, dětské divadlo či cestovatelské přednášky. Důležitá je pro nás spolupráce s tradičními partnery a místními tanečními i hudebními skupinami. Na náplavce tak za dobu své existence vznikl sezónní multižánrový prostor pro setkávání a předávání radosti z pohybu i poslechu dalším generacím.

Projekt festival Náplavka k světu. se snaží především o trvalé změny veřejných prostranství kolem plzeňských řek v centru města (Mže a Radbuza). Doprovodný multižánrový kulturní program je naším prostředkem, jak obyvatele města a veřejnost k vodě nalákat.Projekt festivalu je tedy rozdělen na část produkční, která kompletně zajišťuje chod festivalu a dále část koncepční, která pracuje s celkovou vizí, jak prostor kolem řek v centrální oblasti města propojit a vytvořit tak přirozenou paralelu k zelenému prstenci města pro relaxaci a setkání s přáteli.

Otevírací doba:

Neděle – pondělí: 12:00 – 20:00

Úterý – sobota: 12:00 – 22:00

Půjčovna

Nutná upozornění: Pohyb v řece je pouze a výhradně na vlastní nebezpečí! V řece Mži je dovoleno se pohybovat pouze v úseku Rooseveltův most – OC Plaza. Pořadatel festivalu nenese žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví při pohybu v řece či za vzniklé škody na cizím majetku. Sportovní vybavení se půjčuje na základě předložení platného občanského průkazu a úplaty dle aktuálního ceníku pořadatele.

lazy bag a deky | zdarma
lodička (na OP) | 150 Kč (hodina)
líný tenis/ badminton (+ síť) | 50 Kč (celý den)
pétánque/ frisbee | zdarma

Půjčovna