O festivalu

Letošní ročník se posune zase o kousek dál a zabydlíme se u další z plzeňských řek.  Od 23.8. do 14.9. budeme letos kotvit na řece Úslavě, konkrétně na Letenském nábřeží.

Po krásných dvou letech na Soutoku, kde se nám podařilo využít místní potenciál
na maximum, jsme se rozhodli pro další výzvu. Tentokrát se přesouváme dál od centra města, kde se opět můžete těšit na tři týdny hudby, tance, divadla nebo filmu.
Náš multižánrový festival si stejně jako v předchozích letech klade za cíl nejen oživení místa kulturním programem. Samozřejmostí je, že se zaměříme také na prostor jako takový a zkusíme vám ukázat jeho možnosti, nejen prostřednictvím tradičního dřevěného mobiliáře.

Plzeňským 4. obvodem protéká řeka Úslava, která pramení v okrese Klatovy a těsně
za hranicemi města Plzně se spojuje s Berounkou. V historii našeho festivalu se stává oficiální 4. lokalitou a nese tak označení Náplavka k světu. 0.4. A právě teď se dostáváme k jednomu z důvodů, proč festival letos zakotví ve 4. městském obvodu,
na pomezí Doubravky a Lobez. Právě Doubravka je tím klíčem, protože letos na podzim oslaví 100 let připojení k Plzni a náš festival bude na přelomu srpna a září takovým úvodem k dalším oslavám, které obvod pro své obyvatele chystá.

Partneři

k světu.
Ateliér k světu.

a brzy přidáme další…