Náplavková studie

Jedná se o tříletý strukturovaný sběr informací, požadavků a názorů od lidí, jež v Plzni žijí a každodenně se tak stýkají s otázkou využitelnosti veřejného prostoru. Oslovili jsme tisíce lidí různého věku, vzdělání, životní úrovně apod. Celý proces sbírání dat dal vzniknout této studii.

K nahlédnutí zde

k světu.